Baby’s en Kinderen

Feest bij Van Rein Instituut (osteopathie, podologie, psychologie, hypnotherapie, seiyo anti-tinnitus, coaching voor kinderen en volwassenen, care for women)

Feest bij het Van Rein Instituut

In mei zit het Van Rein Instituut alweer 15 jaar (!!) op de Dr. Schaepmankade 1 in Alkmaar. En we gaan nog zeker 15 jaar oor op deze locatie! 🙂
En dat is (vinden wij) reden voor een leuke actie!

Vanwege de 15 jaar op de Dr. Schaepmankade gaat het Van Rein Instituut iets leuks doen: wij doneren/sponsoren 15 x € 150,00 aan goede doelen, instellingen, clubs, verenigingen etc. etc.
Hoe je hiervoor in aanmerking kan komen? Stuur ons een email naar 15jaar@vanreininstituut.nl o.v.v. 15 x €150,00 en vertel ons waarom jullie het geldbedrag willen ontvangen.
Inschrijven kan tot 31 mei. Hierna zullen wij via loting de 15 winnaars bekend maken.

Binnen het Van Rein Instituut werken osteopaten, podologen, psychologen, hypnotherapeute, coaches (voor kinderen en volwassenen), seiyo anti-tinnitus therapeute en care for women specialiste samen. Voor onder andere:
– rug- en nekklachten;
– frozen shoulder, carpaal tunnel syndroom, slapende handen
– buikklachten (zoals maag- en darmklachten, PDS);
– menstruatie klachten, moeilijk zwanger raken, klachten tijdens & na zwangerschap;
– hoofdpijn, migraine, duizeligheid, oorsuizen;
– huilbaby’s, baby’s met darmkrampen/reflux/voorkeurshouding;
– angsten en fobieën, depressies, burn-out;
– (terugkerende) sportblessures zoals shin splints, tennisellebogen, runners knee;
– klachten na operatie (zoals bijvoorbeeld littekenverkleving);
– aan laten meten van steunzolen

Naast deze feestelijkheden verwelkomen wij 2 nieuwe therapeuten:
– Jeannette Carati; zij is coach voor volwassenen
– Bianca Blok; zij is psycholoog

Afspraak maken kan via telefoonnummers 07 515 54 54 of 0226 39 21 21.
Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij de secretaresses op bovenstaande telefoonnummers of u kunt u ons bereiken via info@vanreininstituut.nl

Meedingen naar de €150,00 kan alleen via 15jaar@vanreininsituut.nl !
15 jaar Dr. Schaepmankade

Huilbaby’s

Theoretisch wordt een baby een huilbaby genoemd wanneer de baby over een periode van 3 weken, minimaal 3 dagen per week, langer dan 3 uur per dag huilt. Echter definiëren we zelf een huilbaby wanneer de ouders vinden dat de baby veel huilt. Vaak zit er hoogte van de schedelbasis teveel spanning door bijvoorbeeld de bevalling. Hierdoor ontstaat er een spanning in het hoofdje en/of een irritatie van de nervus vagus. De nervus vagus is een zenuw die naar de borstorganen en buikorganen loopt en daar darmkrampjes kan veroorzaken, waardoor de aansturing van de darmen niet optimaal verloopt. Vanuit de schedelbasis loopt ook een zenuw naar het halsgebied waardoor er bij spanning in de schedelbasis slikproblemen kunnen ontstaan. Een bewegingsverlies in de nek, wervelkolom en/of bekken kan voor veel onrust en huilen zorgen bij baby’s, doordat dit o.a. darmkrampjes en obstipatie kan veroorzaken. Ook spanning in het hals gebied, bijvoorbeeld na omstrengeling met de navelstreng of spanning in het middenrif gebied kan veel huilen tot gevolg hebben. In de praktijk zal het kindje totaal onderzocht worden: de buik, de borst, de hals, het bekken, de wervelkolom en de schedel.

De osteopaat van het Van Rein Instituut zal dit doen om te kijken waar de oorzaak ligt van het vele huilen. Vervolgens zal hij met zachte handgrepen en in een houding die voor het kindje het meest aangenaam is het kindje onderzoeken en behandelen.

Schedelvervorming/voorkeurshouding

Een schedelvervorming is een vervorming van het hoofd als gevolg van krachten op de groeiende schedel. Deze vervorming kan al in de baarmoeder ontstaan maar meestal gebeurt dit in de eerste weken na de geboorte doordat het kindje veel in dezelfde ligt en veel in deze houding verzorgt wordt (=voorkeurshouding). Ook kan er een afvlakking ontstaan doordat er een rotatie zit in de schedelbasis. Dit is geen zuivere afvlakking, maar is zichtbaar aan de hele schedel. De oren staan dan niet even ver naar achteren en de ene oogkas is groter dan de andere. Zo zijn er meer kenmerken waar wij in het van Rein Instituut naar kijken.           Hoe eerder de behandeling begint , des te sneller zal er resultaat zijn van de behandeling,       juist omdat de schedel bij jonge kinderen nog vervormbaar is.

Uw osteopaat van het Van Rein Instituut zorgt voor een optimale mobiliteit van de schedel en als het nodig is van de nek. Door de groei van de hersenen zal de afvlakking verminderen en vaak volledig verdwijnen.

KISS/KIDD syndroom

Het KISS syndroom is een blokkering syndroom van de hoge nekwervel- en schedelbasis gebied. Dit betekend dat er een stoornis in de symmetrische ontwikkeling kan ontstaan ten gevolge van functie stoornis van de bovenste nekwervelgewrichtjes en schedelbasisbeenderen. Een blokkering van het hoge nekwervelgebied geeft problemen bij kinderen en ook bij volwassenen. Bewegingen gebeuren bij jonge baby’s reflexmatig, naarmate de baby ouder wordt, worden deze bewegingen ingewikkelder (motoriek). Deze bewegingsreflexen worden voor een groot deel opgewekt door nekbewegingen. Bij een gezonde baby zal de linker en de rechter lichaamshelft zich gelijkmatig ontwikkelen (symetrisch).

Een scheve stand van de nekwervel(s) zal er toe leiden dat de baby regelmatig overstrekt of met een scheef verdraaide nek ligt. Deze scheefheid zet zich voort over de gehele romp, bekken en heupgewricht. Door de scheve en overstrekte houding (soms maandenlang) krijgt de baby een scheef hoofdje. Het vertoont hierdoor een slechte motorische ontwikkeling en vaak een complex klachtenpatroon. De vitale functies van zich behaaglijk voelen, ontbreken, het huilt veel, slaapt slecht en het drinken is gulzig, haastig en ongecontroleerd. Het geeft vaak terug. Het heeft moeite en pijn met aankleden (de armpjes in de mouwen, iets over het hoofd aantrekken). Vaak zijn er darmkrampjes aanwezig. Onbehagen overheerst het leven van de baby. Alles is het kindje teveel en het is over prikkelbaar. Het schrikt bij de ‘normaalste’ geluiden (openen van de deur, ritselen van de krant, enz.). Zelfs de meest liefdevolle verzorging/aanraking kan heftige reacties oproepen in de vorm van overstrekken. Bij veel kinderen blijft dit onbehagen hun verdere leven bepalen en speelt het een grote rol in de verdere ontwikkeling.

Het KIDD syndroom (het onhandige kind) is het late gevolg van een onbehandelde KISS syndroom of een fysieke trauma. Vrij vertaald betekend het KIDD syndroom een storing in kennis en handelen die veroorzaakt wordt door een blokkade in het achterhoofd en de eerste nekwervel. De KIDD symptomen kan het leven van het schoolgaande kind sterk beïnvloeden. In het begin zal het kind de beperkte bewegelijkheid van de nek compenseren met andere bewegingen van de borst- en rugwervelkolom. De oog-handcoördinatie, het evenwicht en de algemene ruimtelijke oriëntatie hangen af van een goed functionerende nek- en schedelbasisgewrichten.

Enkele dingen die opvallen bij kinderen met het KIDD syndroom zijn:
– balanceren, fietsen, steltlopen en voetballen worden moeilijk geleerd.
– de grove en fijne motoriek worden traag aangeleerd.
– ten gevolge van de slechte ruimtelijke oriëntatie zal het kind slecht horen, waardoor een slecht concentratie ontstaat.
– een opdracht wordt snel vergeten en er zijn wisselende resultaten op school.
– het uitfilteren van onbelangrijke geluiden lukt niet goed.
– de ”getallenbeleving”, het begrijpelijk lezen geeft problemen (dyscalculie, dyslectie).
– het kind is langzaam, angstig of opschepperig (compensatie of overcompensatie).
– er kan sprake zijn van faalangst, ze trekken zich terug en mijden contact met leeftijdgenootjes.
– ADHD gedrag: er kan zich een toestand van hyperactiviteit ontwikkelen.
– wanneer de bovenste nekgewrichten, de bekkenring en de schedel behandeld worden, kan het kind zich optimaal ontwikkelen.

Slaapproblemen baby en kinderen

Als uw baby/kind slaapproblemen heeft dan komt dit meestal doordat het zenuwstelsel overprikkeld is. Overprikkeling van het zenuwstelsel kan komen door blokkades of bewegingsbeperkingen hoog in de nek waarbij het geheel van schedel en nek niet mooi ten opzichte van elkaar kan bewegen. Gevolg is een verhoogde spierspanning en tractie op de schedel welke voor het kind niet prettig is.

De osteopaat van het van Rein Instituut zal op zoek gaan naar waar deze overprikkeling vandaan komt om zo het slaapprobleem proberen weg te nemen.

Slikprobleem of zuigprobleem

Effectief kunnen zuigen en slikken is voor baby’s één van de eerste noodzakelijke levensbehoeften en zeker bij prematuur geboren baby’s. De zenuwbanen die de zuig en slikspieren aansturen komen uit dezelfde opening van de schedel als de maag/darmzenuw. Het kan zijn dat deze zenuwbanen onder druk komen te staan waardoor hun aansturende functie onder druk komt te staan. De baby zal minder krachtig zuigen en het slikken verloopt ongecoördineerd wat verslikking en teruggeven tot gevolg kan hebben. Zuigen, slikken en de maagfunctie zijn dus niet van elkaar los te koppelen.

Met osteopathie kunnen deze problemen verholpen worden. De therapie zal erop gericht zijn de functie van de maag en de darmen te verbeteren. Als deze optimaal verloopt dan krijgt het kind weer zin om zich te voeden.

Asymmetrie

Tijdens de eerste maanden is de baby afhankelijk van het optimaal functioneren van de nekwervels. De nekwervels in dit gebied spelen een grote rol bij het aansturen van de houding en het bewegen. Een nekwerveltje kan een fractie verschuiven en/of gewrichtskapsels kunnen geblesseerd raken. De langdurig aanhoudende dwangstanden zijn ook bij de KISS baby waar te nemen.

Uw osteopaat kan de functiestoornissen van de wervelgewrichtjes opheffen waarmee de mogelijkheid tot een normale(re) motoriekontwikkeling wordt gecreëerd.

Overstrekken

Baby’s die zich vaak overstrekken voelen zich om een of andere reden niet lekker in hun vel en het overstrekken is een manier om zijn ongenoegen te uiten. Vaak gaat overstrekken gepaard met onrustig motorisch gedrag en slaat en schopt voortdurend met armen en beentjes. Vaak gaat dit gepaard met huilen, krijsen en veelvuldig voorkomen van de verschietreactie (moro reflex). Het is een symptoom wat snel aangepakt moet worden, aangezien het veel spanning geeft in de spieren van de hele wervelkolom en veel druk geeft op de achterzijde van het hoofd met afplatten van de schedel tot gevolg. Als de baby vaak overstrekt in de nek is de kans groot dat er een blokkade in het schedel – nek gewricht – 1ste nekwervel zit. Dit is vaak zeer onaangenaam voor het kind en kan door de osteopaat van het Van Rein Instituut snel verholpen worden.

Ontlastingsproblemen

De darmflora van een baby/kind is zich aan het ontwikkelen. Bij teveel of verkeerde prikkeling kan een baby/kind darmkrampjes krijgen. Het goed functioneren van de darmen is afhankelijk van een goede mobiliteit, een goede doorbloeding en een goede aansturing van de organen door het zenuwstelsel vanuit de rug en de schedel.
Bij ontlasting problemen zal de osteopaat zoeken in zowel het viscerale als in het bewegingsapparaat op zoek naar bewegingsbeperkingen.
Ter hoogte van het bewegingsapparaat is dit vooral gericht op de innervatie van de darmen.
In het viscerale systeem zal osteopaat op zoek gaan naar verklevingen en/of spanningen welke hier niet thuis horen en van invloed kunnen zijn op de doorstroming van de stoelgang.

KNO problemen

De slijmvliezen van een baby/kind zijn nog volledig in ontwikkeling. Om deze ontwikkeling zo optimaal mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk dat botten van de schedel (die bij een baby/kind nog heel mobiel zijn) hun volledige mobiliteit nog hebben. Uw osteopaat kan deze mobiliteit optimaliseren en meteen de bezenuwing van de slijmvliezen (die belangrijk is voor de doorbloeding) controleren/optimaliseren.

ADHD / ADD / PDDNOS

ADHD: aandachtstekort stoornis met hyperactiviteit. Kinderen met ADHD hebben meer problemen dan anderen met aandacht, impulsiviteit en hyperactiviteit. Bij ADHD werken de hersenen anders bij het overbrengen van signalen tussen de hersencellen.
Belangrijkste kenmerken:
– Kinderen met ADHD hebben grote moeite om aandacht bij iets te houden
– Hebben moeite om iets af te maken
– Vinden het lastig met organiseren van taken
– Gemakkelijk afgeleid kunnen worden
– Aan een stuk door praten
– Onrustig bewegen, moeilijk ontspannen kunnen spelen
– Antwoorden voordat vraag helemaal gesteld is
– Moeite om op hun beurt te wachten
Oorzaak: als er in het lichaam blokkades zitten, bijvoorbeeld in de schedel, de rug of de ophangstructuren van de organen, komen er voor uw kind veel extra prikkels bij. Dit kan leiden tot ADHD, ADD of gedragsproblemen. ADHD kan erfelijk zijn.

De osteopaten van het Van Rein Instituut kunnen het aantal prikkels verlagen, wat de verdere ontwikkeling van uw kind ten goede zal komen. Ook bij PDDNOS kan de osteopaat de prikkels verlagen.

Leerproblemen

Annemieke Hoogeboom

Annemieke Hoogeboom

Annemieke Hoogeboom is als kindercoach gespecialiseerd in het begeleiden van onder andere kinderen met leerproblemen en gedragsproblemen.

Gedragsproblematiek

Ook bij gedragsproblematiek krijgen de kinderen teveel prikkels door. De osteopaat kan ook hier de prikkels verlagen waardoor de kinderen rustiger worden en meer zichzelf worden.

Motorische achterstand

Bij de ontwikkeling van ieder mens is het van belang dat zijn lichaam volledig kan adapteren en compenseren aan iedere nieuwe situatie. Hiervoor moet het lichaam volledig blokkade vrij en in balans zijn. Er zijn echter teveel oorzaken die een ontwikkelingsstoornis kunnen geven.
De osteopaten van het Van Rein Instituut zijn gespecialiseerd in het opsporen van deze oorzaken.

Alkmaar
Van Rein Instituut
Dr. Schaepmankade 1
1814 RA Alkmaar
Tel: 072 - 515 54 54
Contact opnemen >>

Tuitjenhorn
Van Rein Instituut
Dorpsstraat 33
1747 HA Tuitjenhorn
Tel: 0226 - 39 21 21
Contact opnemen >>