Hoofd- & Nekklachten

Tinnitus

Mensen met tinnitus krijgen dikwijls te horen “Je moet er maar mee leren leven, er is niets aan te doen”. Oorsuizen (oftewel tinnitus) is een lastig fenomeen, dat uw (sociale) leven serieus kan ontwrichten. Naar schatting hebben een miljoen Nederlanders in meer of mindere mate last van tinnitus of hyperacusis.  Bij hyperacusis  moet u denken aan overgevoeligheid voor veelal dagelijkse geluiden. Bij tinnitus gaat het om fantoomgeluiden. Dit zijn geluiden die u wel hoort maar uw omgeving niet. Er is een breed scala van fantoomgeluiden bekend. Van zoemende geluiden tot Tinnitushet ruisen van een beekje of van de wind door de bomen.
Maar ook een constante lage of hoge pieptoon is een veel voorkomend fantoomgeluid.

Doordat mensen met tinnitus klachten vaak op onbegrip stuiten in hun omgeving, ontstaan er conflicten in de
privé-, en werksfeer met als gevolg een verlies aan sociale contacten. Het zenuwstelsel raakt uit balans en de voortdurende uitwisseling tussen lichaam en geest leidt tot allerlei klachten. Van lichamelijke klachten in de nek-, en halsstreek tot emotionele reacties en slaapproblemen doen zich veelvuldig voor bij tinnituspatiënten .

SEIYO Anti-Tinnitus Therapie

Bij het Van Rein Instituut kunt u de SEIYO Anti-Tinnitus Therapie volgen. Deze therapie is een 12 weken durende therapie met een dagelijkse training van 2 uur.

Bij deze training wordt gebruik gemaakt van twee TWINS therapie toestellen. Deze beschikken over een gehoorafhankelijke versterker alsmede een therapie ontspanprogramma. Voor een evenwichtige stimulatie van het auditieve centrum in de hersenen, moet het geïrriteerde Lymbische systeem niet alleen worden geactiveerd om anders te luisteren, maar moet het ook weer worden teruggebracht in de ontspanningsmodus.

De SEIYO Anti Tinnitus Therapie is een audio impuls therapie en bevat inspannings- en stimulatiemomenten gecombineerd met een klank- of ruistherapie voor de ontspanningsmomenten. Zo leren de hersenen het meest effectief zich weer te richten op het essentiële gehoor en Tinnitus als onbelangrijk te beoordelen en te negeren.

Op basis van klankbeleving heeft de SEIYO Anti Tinnitus Therapie met de TWINS tot doel:

–         Verlichting van Tinnitus klachten door conditionering van de hersenen.

–         Training en heroriëntatie van het gehoor.

–         Leren negeren van Tinnitus in het dagelijks leven.

–         Ontstressen van het Lymbische Systeem.

De SEIYO Therapie is met name geschikt voor mensen met de volgende Tinnitus klachten:

–         Chronische Tinnitus aan één of beide zijden.

–         Fluitende, piepende,ruisende of brommende Tinnitus

–         Subjectieve Tinnitus

Gedurende de eerste zes weken van de behandeling worden de hersenen getraind om de Tinnitus te weren uit het centrum van de waarneming. Tijdens de tweede zes weken worden de hersenen getraind om de Tinnitus te verbergen. De concentratie wordt verlegd en de aandacht kan weer uitgaan naar een vers geheugen zonder Tinnitus. Alsof men een computer herstart en het werkgeheugen weer leeg is.

 

Migraine

MigraineMigraine is een kloppende hevige hoofdpijn (begint meestal aan een kant), vaak gepaard met waarschuwingssignalen zoals lichtflitsen, aura’s of ander optische verschijnselen. De pijn van migraine kan samen gaan met oogpijn, duizeligheid en braken. De klachten kunnen uren tot dagen duren. Het aantal migraine aanvallen per jaar is bij iedereen verschillend. De eigenlijke oorzaken van migraine zijn vaak nog onbekend. Vermoedens bestaan dat erfelijke factoren een rol spelen.

De osteopaat van het Van Rein Instituut kan migraine goed behandelen door enerzijds de fasciale structuren van hals, hoofd en nek los te maken. Anderzijds is de regio onder het middenrif van belang in verband met neurologische prikkeling.

Oorsuizingen

Oorsuizen (tinnitus) is het subjectief waarnemen van geluiden zonder dat er een externe geluidsbron aanwezig is. Het waargenomen geluid wordt vaak beschreven als: suizen, gonzen, sissen, tuiten, fluiten of zelfs als stampen. Voortdurend oorsuizen kan psychisch erg belasten zijn, de slaap verstoren en soms een uiting zijn van een onderliggende ziekte zijn.
Oorzaken kunnen zijn: binnenoorontsteking, middenoorontsteking, otosclerose, gehoortrauma. Een belangrijk factor is de gezondheid van de slijmvliezen in het lichaam en dan met name de slijmvliezen in de darmen. Op het moment dat de slijmvliezen in de darmen achteruit gaan, kunnen de slijmvliezen elders (keel, neus, bijholten en oren) overbelast raken. (Het soort slijmvlies in de darm is dezelfde als het slijmvlies van o.a. oor of keel) Door verminderende doorbloeding en ventilatie ontstaat er een verzwakt gebied met een ontsteking tot gevolg.

De osteopaat zal afhankelijk van de oorzaak de mobiliteit/beweeglijkheid in het gebied stimuleren, bijvoorbeeld de mobiliteit van de darm optimaliseren zodat het slijmvlies daar optimaal kan werken en geen overprikkeling hoeft te geven op de slijmvliezen elders in het lichaam. Daarnaast zal er craniosacraal worden gewerkt om de mobiliteit van de schedelbeenderen optimaal te houden.

Aangezichtspijn

aangezichtspijnAangezichtspijn is zoals het aangeeft: pijn in het (aan)gezicht. Aangezichtspijn kan chronisch zijn of acuut. Acute aangezichtspijn kan ontstaan door: tand- of kiesproblemen of door bijholteontsteking. Chronische aangezichtspijn kan voortduren of weer telkens terugkomen. Vaak kan de oorzaak bij chronische aangezichtspijn gevonden worden bij een verminderende beweeglijkheid van: aangezichts- of schedelbeenderen, bewegingsverlies van de schedelnaden of van de bovenste halswervels.

De osteopaat kan door het behandelen van de bewegingsverliezen van schedel en wervelkolom de doorbloeding stimuleren evenals de irritatie doen afnemen op de bezenuwing van het klachtengebied.

Kaakklachten

Kaakklachten kunnen verschillend van klacht of van functie zijn. Bij kaakklachten kan de mond niet goed meer sluiten of opengaan. Daarnaast kan men pijn ervaren in het kaakgewricht of de omheen liggende spieren, tandenknarsen, eet- of kauw problemen hebben en het horen “klikken” van het kaakgewricht tijdens het praten of eten.

De osteopaat zal in eerste instantie op zoek gaan naar de oorzaak van de klacht. Vaak kan de oorzaak gevonden worden in een blokkade in de bovenste halswervel. Door het vrijmaken van de blokkade, het ontspannen van de omheen liggende spieren en de beweeglijkheid van de kaak te verbeteren kunnen de kaakklachten goed behandeld worden.

Duizeligheid

Duizeligheid kan bestaan door tal van oorzaken zoals: aandoeningen aan het evenwichtsorgaan of de oren, medicijngebruik, ontoereikende bloedtoevoer naar de hersenen, oogafwijkingen of snel dalende bloedsuikerspiegel. Ook psychische factoren kunnen een rol spelen.

De osteopaat zal primair op zoek gaan naar de oorzaak. Dit kan liggen in bewegingsverlies van het evenwichtsorgaan, de hoge nekwervels of ter hoogte van de hals, bewegingsverlies van de buikorganen of schedelbeenderen. Door het behandelen en het verminderen van deze bewegingsverliezen, het bevorderen van de doorbloeding en het vrijmaken van de bezenuwing kan er positief resultaat behaald worden waarbij de klachten zullen afnemen of helemaal zullen verdwijnen.

Slikklachten

Slikklachten kunnen door diverse oorzaken ontstaan. Veel voorkomende slikklachten ontstaan door spierspanning rond de keel en of de hals die niet verminderd. Mogelijke oorzaken kunnen zijn stress, neusbijholteontsteking, een allergie of een beknelde zenuw in de nek (wervelblokkade). Ook het bindweefsel rond de nek kan van invloed zijn op de slikklachten.

De osteopaat zal op zoek gaan naar de irritatie zones. In veel gevallen zal dit in houden dat er zowel in de nek als in de hals zelf wordt gewerkt om daar de zenuw die het slikken voor zijn rekening neemt vrij te maken.

Terugkerende holte ontstekingen

Een holte ontsteking is een ontsteking van de slijmvliezen (meestal in neusbijholten).           Holtes die kunnen gaan ontsteken zijn: voorhoofdsholten, de bovenkaakholten, de wiggenbeensholten en de zeefbeenholten betreffen. Door het opzwellen van het slijmvlies wordt de opening naar de neus afgesloten, waardoor een voedingsbodem ontstaat voor micro-organismen. Als er sprake is van onvoldoende afweer, ontstaat een infectie. Normaal gesproken geneest een holte ontsteking vanzelf weer, echter wanneer de holte ontsteking (steeds) terugkomt, kan de osteopaat op zoek gaan naar de oorzaak hiervan. Oorzaak kan lokaal worden gevonden waardoor er een verminderde aan/afvoer is ontstaan maar ook op afstand door bv het slijmvlies van de dikke of dunne darm of door een algemeen verminderde doorstroom van bloed en lymfe. Afhankelijk van de oorzaak zal de osteopaat de mobiliteit in dat gebied herstellen.

Nekhernia

HerniaEen hernia is een uitstulping of verschuiving van de zachte kern van een van de tussenwervelschijven (schokdempers) van de nekwervels. Als deze uitstulping op het passerende zenuwweefsel gaat drukken ontstaan er pijnklachten of uitvalsverschijnselen (zoals gevoelsverlies en/of verlammingen). Een nekhernia kan ontstaan door slijtage (of degeneratie). Iedereen kan een nekhernia krijgen en waarom de een en de ander geen nekhernia krijgt is nog onduidelijk. Het kan bij de ene familie meer optreden dan bij de ander.

Aan de hernia zelf kan de osteopaat niets doen, maar hij/zij kan wel nagaan wat de mogelijke oorzaak is. Door middel van zachte mobilisatie van de nek, bovenrug en de organen in bijv. de thorax kan de druk worden verminderd op de nek. Als de druk van de nek zelf verminderd is kunnen klachten afnemen tot een draaglijk niveau.

Whiplash

Een whiplash is een zeer snelle onverwachte beweging van het hoofd ten opzichte van de romp door een ongeval zonder dat het hoofd ergens tegenaan botst. In een fractie van een seconde wordt de halswervelkolom overmatig uitgerekt en extreem achterover en/of voorover gebogen. Als gevolg van een whiplash ongeval kunnen zelfs beschadigingen optreden in de halswervelkolom, overige halsstructuren, in het aangezicht en in de halsruggenmerg en hersenen met hersenstam. De meest voorkomende klachten zijn pijn in de nek, het hoofd, de schouders en de rug. Concentratiestoornissen, duizeligheid, vermoeidheid en vergeetachtigheid zijn ook veelvoorkomende klachten.

De osteopaat kan whiplash goed behandelen door mobiliteit herstel van o.a. de wervelkolom, maar ook de organen gelegen in de hals, thorax en buik. Daarnaast is het van belang door oogspieren te controleren.

Slijtageklachten

Slijtageklachten ontstaan doorgaans door achteruitgang van de kwaliteit van het kraakbeen. Op den duur kan dit pijnlijk worden. Doorgaans ontstaat de pijn geleidelijk en treedt in de ochtend op en bij het belasten en bewegen van een gewricht. Van belang is dat u blijft bewegen, hierdoor wordt meestal verdere achteruitgang voorkomen.

De osteopaat kan de slijtage op zich niet wegnemen, maar kan wel voorwaarden scheppen waardoor de klachten verminderen.

Alkmaar
Van Rein Instituut
Dr. Schaepmankade 1
1814 RA Alkmaar
Tel: 072 - 515 54 54
Contact opnemen >>

Tuitjenhorn
Van Rein Instituut
Dorpsstraat 33
1747 HA Tuitjenhorn
Tel: 0226 - 39 21 21
Contact opnemen >>