Mentale Klachten

Overspannenheid

Overspannenheid is een situatie die meestal ontstaat als er teveel van je verwacht wordt in een korte periode waarbij stress gevende situaties of factoren zich opstapelen. Gevolg is dat men vaak niet meer in staat is de probleemsituaties nog adequaat het hoofd te bieden.           Vaak vertoont degene die overspannen is gejaagd gedrag en lijdt aan stemmingswisselingen. Verdere symptomen van overspannen zijn: piekeren, gespannenheid, slaapproblemen, gejaagd gevoel, hoofdpijn, duizeligheid, hartkloppingen, maagklachten, gevoel het niet meer aankunnen en concentratieproblemen. Overspannenheid ontstaat meestal door een combinatie van factoren en oorzaken. Door rust te nemen en naar de achterliggende oorzaken te kijken kunnen onze ervaren psychologe of hypnotherapeute hulp bieden.

Burnout

Burn-out is een situatie die veel heviger is dan overspannenheid, gekenmerkt door zowel lichamelijke als geestelijke uitputting die grote mate van invloed heeft op de gehele persoonlijkheid. Doorgaans is de energiehuishouding volledig verstoord. Een burn-out ontstaat door dat men langdurig en ver over zijn of haar grenzen is gegaan. De gevolgen van een burn-out zijn hevig en men kan vele maanden uit de roulatie zijn. De symptomen van een burn-out zijn: constant moe, gevoel uitgeput te zijn, concentratieverlies, geheugenproblemen, besluiteloosheid, angst- en paniekklachten, nek – en schouderpijn, hoge hartslag, hoge bloeddruk, slapeloosheid, neerslachtig, opgejaagd voelen en je snel ergeren.

Burn-out is goed te behandelen: na een intake van onze psycholoog wordt een behandelplan gemaakt, vaak in samenwerking met een osteopaat van het Van Rein Instituut. De osteopaat zal het systeem daar waar nodig is mobiliseren om de energie huishouding op peil te brengen.

Angstklachten

Angst is een emotie die een functie heeft als er bijvoorbeeld gevaar dreigt en is in de meeste gevallen van korte duur. Wanneer angst te lang aanhoudt of zelfs levenslang aanhoudt kan men spreken van een angststoornis. Vaak uit een angststoornis zich in diverse lichamelijke klachten zoals: hartkloppingen, duizeligheid, overmatig zweten, spierpijn, moeheid in de benen, hoofdpijn, misselijkheid en diarree. Daarbij zijn mensen met een angststoornis vaak overdreven alert & waakzaam en hebben grote moeite om zich te ontspannen.

De psycholoog en de hypnotherapeut van het Van Rein Instituut kunnen door gebruik te maken van verschillende technieken angststoornissen bij cliënten wegnemen.

Paniekaanvallen c.q paniekstoornis

Een paniekaanval c.q. stoornis kenmerkt meestal zich door een snelle en hevige opkomende angst. Paniekaanvallen kunnen in twee situaties voorkomen:                                               1) spontane paniekaanvallen en                                                                                          2) situationele paniekaanvallen.
– Spontane paniekaanvallen ontstaan spontaan en zijn niet het gevolg van een bepaalde situatie maar treden plotseling en onvoorspelbaar op.
– Situationele paniekaanvallen treden doorgaans op in bepaalde en voorspelbare situaties, namelijk die situaties die je vermijdt en waar je bang voor bent.
Paniekaanvallen gaan doorgaans gepaard met: zweten, hartkloppingen, moeite met ademhalen of een brok in de keel, trillen, knikkende knieën, misselijkheid, duizeligheid of gevoel hebben om flauw te vallen. Meestal duren paniekaanvallen kort, hoewel deze voor cliënt lang lijken te duren. Paniekaanvallen zijn o.a. goed te behandelen door middel van cognitieve gedragstherapie.

Somberheid

depressiefIedereen is weleens somber of neerslachtig. Veel mensen vinden dit vervelende gevoelens en zouden deze gevoelens het liefste willen vermijden. Helaas horen deze gevoelens bij het leven en meestal verdwijnen ze vanzelf weer. U kunt wachten tot ze vanzelf weer overgaan of u kunt zelf ook iets doen om het proces te bespoedigen. Vaak zijn kleine veranderingen al voldoende om van uw somberheid af te komen zoals: verdring het gevoel van somberheid niet en sta stil bij wat u voelt en waarom, zoek de buitenlucht op beweeg, doe dingen die u prettig vindt, praat eens met anderen over uw gevoel u merkt dan dat u niet enige bent met dergelijke gevoelens.

Wat als het niet overgaat? Dan is het verstandig om een intake bij onze psycholoog of hypnotherapeut te plannen en na te gaan wat de mogelijke oorzaak/reden is en welke geschikte behandeling daarbij past. Somberheid die blijft voortduren kunnen uitmonden in een depressie.

Depressie

Depressie is een vorm van somberheid en of lusteloosheid die langer dan 2 weken achtereen duurt. Een depressie kan maanden duren, maar gaat vaak binnen een half jaar weer over. Depressies kunnen diverse oorzaken hebben, zowel biologische als omgevingsfactoren kunnen een rol spelen. Symptomen van een depressie bestaan uit: somber, neerslachtig, nergens zin in hebben, weinig energie, angstig, concentratieverlies, sociaal terugtrekken, lichamelijke onrust of juist geremd gedrag, zelfverwijt, negatieve gedachten en verlies van zelfrespect. Daarnaast kunnen er diverse functionele symptomen zijn zoals: eetstoornis, slaapstoornis, seksuele stoornis, obstipatie of diarree.

Naast de biologische factoren (disbalans van diverse stoffen: serotonine, noradrenaline en groeifactoren BDNF in de hersenen) kunnen omgevingsfactoren een rol spelen, hierbij valt te denken aan onverwerkte (jeugd) trauma’s, ingrijpende levensgebeurtenissen zoals: echtscheiding, ontslag, overlijden van dierbare, maar ook het krijgen van een kind kan leiden tot een depressie (postnatale depressie).

Behandeling van een depressie door psycholoog of hypnotherapeut gebeurt meestal door middel van cognitieve gedragstherapie en/of EMDR behandelingen. In sommige gevallen kan een antidepressiva (in combinatie met behandeling) uitkomst bieden.

Slaapproblemen

slapeloosheidVeel mensen hebben slaapproblemen. Wanneer slaapproblemen minstens 3 keer per week voortkomt en gepaard gaan met klachten zoals: vermoeidheid, slaperigheid overdag, concentratieproblemen, prikkelbaar voelen en meerdere maanden achtereen aanhouden spreekt men van en chronisch slaapprobleem. De oorzaken van een slaapprobleem kan heel divers zijn, dit kan een psychische als wel een fysieke oorzaak hebben. Voor de behandeling van een slaapprobleem is een goede diagnose van belang.

Het Van Rein Instituut heeft diverse onderzoeksmethoden en kan samen met de cliënt gekeken worden welke methode(n) het beste bij u past.

Intimiteitsklachten

Een angst of fobie voor intiem contact kan veel ongemak betekenen. Angst om aangeraakt te worden, angst om seksuele relatie aan te gaan, angst om iemand te versieren leiden vaak tot eenzaamheid. Veel voorkomende oorzaken kunnen zijn: gemis aan (liefdevolle) opvoeding, gebrek aan assertiviteit, minderwaardigheidsgevoelens, sociale angstklachten of depressies. Vaak leiden deze angstklachten dat men teleurgesteld raakt over zichzelf of anderen en kan zich ontwikkelen tot passief, afwachtend en of vermijdend gedrag. Symptomen kunnen zijn: verlegenheid, depressie, negatief zelfbeeld en teleurgesteld zijn in anderen, impotentieklachten, vaginisme of pijnlijk vrijen.

Door te kijken naar de achterliggende oorzaak of oorzaken kan de psycholoog of hypnotherapeut van het Van Rein Instituut u van deze vervelende intimiteitsklachten afhelpen.

Relatieproblemen

Relatie problemenIn elke relatie ontstaan er van tijd tot tijd spanningen, dit kan zelfs je relatie levendig houden. Relatieproblemen kunnen ontstaan door externe factoren zoals: overlijden, ontslag, ziekte, financiële problemen etc. Deze problemen hoeven niet te leiden tot het vastlopen van een relatie maar doen wel een beroep op het vermogen van de partners om dit het hoofd te bieden.Wanneer door beide of door een van de partners een probleem onoplosbaar wordt geacht of ervaren, dan ontstaat vaak een verstoorde interactie tussen beide partijen. Vaak praat men niet meer over bepaalde relevante zaken, negeren de partners elkaar, zijn er regelmatig conflicten, zijn pesterijen, vernederingen, wordt men de huid vol gescholden, wordt men ongevoelig voor elkaar. Oorzaken voor relatieproblemen kunnen heel divers zijn.

Door relatietherapie kan gekeken worden naar de klachten en de problemen en zal inzicht worden verschaft in de manier waarop u met elkaar communiceert en hoe u uw eigen en de gezamenlijke problemen leert aan te pakken. U leert de opgebouwde spanning binnen uw relatie te doorbreken, begrip te hebben voor elkaars situatie. Relatietherapie kan zelfs een herontdekking van jezelf worden, van de ander en van jullie samen.

Werkt relatietherapie?
Ja, relatietherapie werkt, zeker als beide partijen zich er voor inzetten. Toch komt het voor dat partijen toch nog besluiten om uit elkaar te gaan, dan zal de begeleiding verder gericht zijn om respectvol uit elkaar te gaan. Uit elkaar gaan is meer dat gewoon stoppen met je relatie en alleen doorgaan. Als het lukt om dit samen zorgvuldig te doen dan kan je een periode van samenzijn op een waardige manier afsluiten.

Verslavingsproblematiek

Wat is een verslaving? Een verslaving is een toestand waarin je verkeert waar je lichamelijk of geestelijk afhankelijk bent van een bepaalde stof en gewoonte en eigenlijk geen controle meer hebt om de bepaalde stof en of gewoonte los te laten. Verslavingsgedrag is herkenbaar doordat het doorgaans obsessief, mateloos en dwangmatig gedrag is, waarvan de consequenties steeds groter worden. Verslavingen kunnen erfelijk zijn. Een combinatie van erfelijkheid en de omgevingsfactoren zijn van grote invloed op het ontwikkelen van een verslaving of verslavingsgedrag. Signalen bij een verslaving zijn: steeds meer nodig hebben van het middel, vaker gebruiken dan gepland, controle verlies, verlies van dierbaren om je heen, ontwenningsverschijnselen, veelvuldig aan denken en mee bezig zijn. Er zijn verschillende soorten verslavingen zoals alcohol-, drugs-, rook-, seks-, game-, eet-, gok-, medicijn- en relatieverslavingen. Een van onze therapeuten is gespecialiseerd in verslavingsproblematiek.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen, bel gerust voor informatie of voor een intake.

Psychosomatische klachten

Psychosomatische klachten zijn aandoeningen die zich lichamelijk uiten, waarvoor geen lichamelijke oorzaak voor te vinden is. Psychosomatische klachten zijn dus doorgaans een verzamelbakje voor onduidelijke en vaak onbegrepen klachten en wordt vaak afgedaan als aanstellerij. Vormen van psychosomatische klachten worden vaak beschouwd als: chronische vermoeidheid of pijn, rug-, nek- en schouderklachten, darmkrampen, fibromyalgie, oorsuizen, hoofdpijn, duizeligheid, eczeem, RSI en vaak zelfs blijvende gevolgen van een whiplash.

Bij het Van Rein Instituut wordt gekeken naar het totale lichaam en wordt er in het gehele lichaam gezocht naar bewegingsstoornissen die een aandeel hebben in uw klachten. Daarbij wordt er ook gekeken naar de psychische en sociale factoren die een rol kunnen spelen.

Gevoelens van minderwaardigheid, eenzaamheid en afhankelijkheid

Mensen die zich minderwaardig, eenzaam en of afhankelijk voelen, beschouwen zich zelf vaak als ondergeschikt en onaantrekkelijk. Mogelijke oorzaak kan afwijzing en/of verwaarlozing van ouder(s) of leeftijdgenoten (vb. pesten) zijn, of kan het gevolg van een sterke sociale controle in de jeugd. Hierdoor ontstaat dan een ontwijkende persoonlijkheidsstoornis (OPS). Mensen met een ontwijkende persoonlijkheidsstoornis (OPS) hebben doorgaans veel aandacht voor hun eigen reacties en letten ook veel op reacties van anderen. Het gevolg is chronische stress wat een verklaring kan zijn dat mensen met OPS zwijgzaam zijn en weifelend taalgebruik hebben. Kenmerken zijn meestal: (extreme) verlegenheid, sociaal isolement, (extreem) laag zelfbeeld, overgevoelig voor afwijzingen/kritiek, gevoel van onbekwaamheid, wantrouwend, lichamelijk contact vermijden, overmatige fantasie.

Door te kijken naar de achterliggende oorzaak of oorzaken kan achterhaald worden welke gedragspatroon een valkuil of een steeds terugkerend probleem is geworden. Door het inzichtelijk maken van de klachten kan een einddoelstelling gemaakt worden. Hierbij is het van belang dat de meegegeven opdrachten (huiswerk) worden gerealiseerd, omdat dit bijdraagt aan het inzicht en de progressie van de gedragsverandering.

Alkmaar
Van Rein Instituut
Dr. Schaepmankade 1
1814 RA Alkmaar
Tel: 072 - 515 54 54
Contact opnemen >>

Tuitjenhorn
Van Rein Instituut
Dorpsstraat 33
1747 HA Tuitjenhorn
Tel: 0226 - 39 21 21
Contact opnemen >>