Schouderklachten

Slijmbeursontsteking & Peesontsteking

Slijmbeursontsteking (bursitis): ontstaat in de meeste gevallen door een aanhoudende prikkeling (bijvoorbeeld druk) en neemt vaak een chronisch verloop aan. Een voorbeeld is een slijmbeursontsteking aan de schouder, waardoor schouderklachten ontstaan. Soms is een operatieve verwijdering van de slijmbeurs nodig.
Peesontsteking: is een pijnlijke ontsteking binnen de pees/peesschede, waarbij vaak een verdikking en verharding van de peesschede en omgeving ontstaat. In sommige gevallen treden ook knoestige zwellingen aan de pezen op.

Frozen shoulder

Frozen shoulder: is een beperking van de beweeglijkheid van de schouder, meestal als gevolg van een ontstekingproces. Het kapsel is verkort geraakt en heeft niet genoeg lengte meer waardoor de kop niet goed meer kan bewegen. De klachten van een frozen shoulder bestaan uit (hevige) pijn die kan verergeren bij beweging van de arm. Mogelijk uitstraling naar nek, bovenarm en de hand (tintelingen).

De osteopaat kan nagaan welke oorzaak ten grondslag ligt die de normale functie belemmert.

Gewrichtsklachten

Gewrichtsklachten van de schouder kunnen zich uiten in een pijnlijke stijve schouder, waarbij de beweging van het schoudergewricht vaak gehinderd wordt door een verandering in het gewrichtskapsel. In sommige beroepen en takken van sport worden de schouderspieren zwaar belast en te sterk uitgerekt, waardoor schouderpijn ontstaat.

Impingement

Impingement: (of inklemming in de schouder) kan aangeboren zijn, soms ontstaat het door aangroei van bot. De oorzaak kan zich vinden in een te nauwe ruimte onder het schouderdak. Bij sommige sporten en beroepen waarbij de schouder vaak hoog opgeheven wordt kan dit een extra overbelasting van de schouder geven. Bij irritatie en door continue kleine beschadigingen in de slijmbeurs op of een pees kan verkalking optreden. Wanneer de slijmbeurs geïrriteerd raakt, zal deze ook verdikken, de krappe ruimte zal alleen nog maar kleiner worden en bij alle bewegingen een inklemming van de slijmbeurs en pezen teweegbrengen. De klachten die hierdoor ontstaan zijn: pijn, en bewegingsbeperking. Bij een scheur in de rotator cuff (de spiergordel die wordt gevormd door vier spieren rond de schouder) kan de arm niet meer krachtig in de schouder opgetild worden.

De osteopaat kan door middel van mobilisatie van de schouder, het schouderblad en de nek/wervelkolom (en eventueel manipulatie van de wervelkolom) ervoor zorgen dat de oorzaak van de inklemming wordt weggenomen.

Alkmaar
Van Rein Instituut
Dr. Schaepmankade 1
1814 RA Alkmaar
Tel: 072 - 515 54 54
Contact opnemen >>

Tuitjenhorn
Van Rein Instituut
Dorpsstraat 33
1747 HA Tuitjenhorn
Tel: 0226 - 39 21 21
Contact opnemen >>