Depressie

Depressie is een vorm van somberheid en of lusteloosheid die langer dan 2 weken achtereen duurt. Een depressie kan maanden duren, maar gaat vaak binnen een half jaar weer over. Depressies kunnen diverse oorzaken hebben, zowel biologische als omgevingsfactoren kunnen een rol spelen. Symptomen van een depressie bestaan uit: somber, neerslachtig, nergens zin in hebben, weinig energie, angstig, concentratieverlies, sociaal terugtrekken, lichamelijke onrust of juist geremd gedrag, zelfverwijt, negatieve gedachten en verlies van zelfrespect. Daarnaast kunnen er diverse functionele symptomen zijn zoals: eetstoornis, slaapstoornis, seksuele stoornis, obstipatie of diarree.

Naast de biologische factoren (disbalans van diverse stoffen: serotonine, noradrenaline en groeifactoren BDNF in de hersenen) kunnen omgevingsfactoren een rol spelen, hierbij valt te denken aan onverwerkte (jeugd) trauma’s, ingrijpende levensgebeurtenissen zoals: echtscheiding, ontslag, overlijden van dierbare, maar ook het krijgen van een kind kan leiden tot een depressie (postnatale depressie).

Behandeling van een depressie door psycholoog of hypnotherapeut gebeurt meestal door middel van cognitieve gedragstherapie en/of EMDR behandelingen. In sommige gevallen kan een antidepressiva (in combinatie met behandeling) uitkomst bieden.

Alkmaar
Van Rein Instituut
Dr. Schaepmankade 1
1814 RA Alkmaar
Tel: 072 - 515 54 54
Contact opnemen >>

Tuitjenhorn
Van Rein Instituut
Dorpsstraat 33
1747 HA Tuitjenhorn
Tel: 0226 - 39 21 21
Contact opnemen >>