Gevoelens van minderwaardigheid, eenzaamheid en afhankelijkheid

Mensen die zich minderwaardig, eenzaam en of afhankelijk voelen, beschouwen zich zelf vaak als ondergeschikt en onaantrekkelijk. Mogelijke oorzaak kan afwijzing en/of verwaarlozing van ouder(s) of leeftijdgenoten (vb. pesten) zijn, of kan het gevolg van een sterke sociale controle in de jeugd. Hierdoor ontstaat dan een ontwijkende persoonlijkheidsstoornis (OPS). Mensen met een ontwijkende persoonlijkheidsstoornis (OPS) hebben doorgaans veel aandacht voor hun eigen reacties en letten ook veel op reacties van anderen. Het gevolg is chronische stress wat een verklaring kan zijn dat mensen met OPS zwijgzaam zijn en weifelend taalgebruik hebben. Kenmerken zijn meestal: (extreme) verlegenheid, sociaal isolement, (extreem) laag zelfbeeld, overgevoelig voor afwijzingen/kritiek, gevoel van onbekwaamheid, wantrouwend, lichamelijk contact vermijden, overmatige fantasie.

Door te kijken naar de achterliggende oorzaak of oorzaken kan achterhaald worden welke gedragspatroon een valkuil of een steeds terugkerend probleem is geworden. Door het inzichtelijk maken van de klachten kan een einddoelstelling gemaakt worden. Hierbij is het van belang dat de meegegeven opdrachten (huiswerk) worden gerealiseerd, omdat dit bijdraagt aan het inzicht en de progressie van de gedragsverandering.

Alkmaar
Van Rein Instituut
Dr. Schaepmankade 1
1814 RA Alkmaar
Tel: 072 - 515 54 54
Contact opnemen >>

Tuitjenhorn
Van Rein Instituut
Dorpsstraat 33
1747 HA Tuitjenhorn
Tel: 0226 - 39 21 21
Contact opnemen >>