KISS/KIDD syndroom

Het KISS syndroom is een blokkering syndroom van de hoge nekwervel- en schedelbasis gebied. Dit betekend dat er een stoornis in de symmetrische ontwikkeling kan ontstaan ten gevolge van functie stoornis van de bovenste nekwervelgewrichtjes en schedelbasisbeenderen. Een blokkering van het hoge nekwervelgebied geeft problemen bij kinderen en ook bij volwassenen. Bewegingen gebeuren bij jonge baby’s reflexmatig, naarmate de baby ouder wordt, worden deze bewegingen ingewikkelder (motoriek). Deze bewegingsreflexen worden voor een groot deel opgewekt door nekbewegingen. Bij een gezonde baby zal de linker en de rechter lichaamshelft zich gelijkmatig ontwikkelen (symetrisch).

Een scheve stand van de nekwervel(s) zal er toe leiden dat de baby regelmatig overstrekt of met een scheef verdraaide nek ligt. Deze scheefheid zet zich voort over de gehele romp, bekken en heupgewricht. Door de scheve en overstrekte houding (soms maandenlang) krijgt de baby een scheef hoofdje. Het vertoont hierdoor een slechte motorische ontwikkeling en vaak een complex klachtenpatroon. De vitale functies van zich behaaglijk voelen, ontbreken, het huilt veel, slaapt slecht en het drinken is gulzig, haastig en ongecontroleerd. Het geeft vaak terug. Het heeft moeite en pijn met aankleden (de armpjes in de mouwen, iets over het hoofd aantrekken). Vaak zijn er darmkrampjes aanwezig. Onbehagen overheerst het leven van de baby. Alles is het kindje teveel en het is over prikkelbaar. Het schrikt bij de ‘normaalste’ geluiden (openen van de deur, ritselen van de krant, enz.). Zelfs de meest liefdevolle verzorging/aanraking kan heftige reacties oproepen in de vorm van overstrekken. Bij veel kinderen blijft dit onbehagen hun verdere leven bepalen en speelt het een grote rol in de verdere ontwikkeling.

Het KIDD syndroom (het onhandige kind) is het late gevolg van een onbehandelde KISS syndroom of een fysieke trauma. Vrij vertaald betekend het KIDD syndroom een storing in kennis en handelen die veroorzaakt wordt door een blokkade in het achterhoofd en de eerste nekwervel. De KIDD symptomen kan het leven van het schoolgaande kind sterk beïnvloeden. In het begin zal het kind de beperkte bewegelijkheid van de nek compenseren met andere bewegingen van de borst- en rugwervelkolom. De oog-handcoördinatie, het evenwicht en de algemene ruimtelijke oriëntatie hangen af van een goed functionerende nek- en schedelbasisgewrichten.

Enkele dingen die opvallen bij kinderen met het KIDD syndroom zijn:
– balanceren, fietsen, steltlopen en voetballen worden moeilijk geleerd.
– de grove en fijne motoriek worden traag aangeleerd.
– ten gevolge van de slechte ruimtelijke oriëntatie zal het kind slecht horen, waardoor een slecht concentratie ontstaat.
– een opdracht wordt snel vergeten en er zijn wisselende resultaten op school.
– het uitfilteren van onbelangrijke geluiden lukt niet goed.
– de ”getallenbeleving”, het begrijpelijk lezen geeft problemen (dyscalculie, dyslectie).
– het kind is langzaam, angstig of opschepperig (compensatie of overcompensatie).
– er kan sprake zijn van faalangst, ze trekken zich terug en mijden contact met leeftijdgenootjes.
– ADHD gedrag: er kan zich een toestand van hyperactiviteit ontwikkelen.
– wanneer de bovenste nekgewrichten, de bekkenring en de schedel behandeld worden, kan het kind zich optimaal ontwikkelen.

Alkmaar
Van Rein Instituut
Dr. Schaepmankade 1
1814 RA Alkmaar
Tel: 072 - 515 54 54
Contact opnemen >>

Tuitjenhorn
Van Rein Instituut
Dorpsstraat 33
1747 HA Tuitjenhorn
Tel: 0226 - 39 21 21
Contact opnemen >>